• Normă 32/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 32/2022 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exercițiului financiar pentru entitățile din domeniul asigurărilor

 • Ordin 4023/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 4023/2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Normă din 28.12.2022, Guvernul României

  Normele privind organizarea și desfășurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante și modalitatea de previzionare a necesarului de funcții publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022

 • Normă din 28.12.2022, Guvernul României

  Normele privind cadrele de competențe generale și specifice, din 28.12.2022

 • Ordonanță de urgență 191/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ