• Decizie 338/2020, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 338/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi, raportate la art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 8 alin. (5), art. 10, art. 11 teza a doua, ale sintagmei „precum și din devalorizarea bunurilor imobile” din art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său

  • Decret 1137/2020, Președintele României

    Decretul nr. 1137/2020 pentru numirea Guvernului României