• Condiții din 16.12.2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Condițiile-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a terminalului GNL, din 16.12.2020

 • Ordin 236/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 236/2020 privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a terminalului GNL

 • Ordin 235/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 235/2020 privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale

 • Ghid din 07.12.2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ghidul de examinare ecografică de screening pentru anomalii de sarcină în trimestrul 3, din 07.12.2020

 • Ghid din 07.12.2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ghidul privind avortul medicamentos, din 07.12.2020

 • Ordin 2082/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2082/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.241/2019 privind aprobarea ghidurilor pentru obstetrică-ginecologie

 • Ordin 2981/2020, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2981/2020 privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Întreprinderea „Uzinele Chimice Române”, șos. Panduri nr. 71-75, sectorul 5, București, având cod LMI B-II-m-B-19321, respectiv declasarea imobilelor C4 și C7

 • Hotărâre 1063/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2020 privind aprobarea obiectivului de investiții „Mărirea capacității de transport a aducțiunii Gura Râului-Sibiu și lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, județul Sibiu”, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

 • Hotărâre 1062/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediul Unității Militare 0623 Brașov”

 • Decizie 700/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 700/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 162 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 1, art. 3 lit. b) și art. 37 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 12 alin. (1) teza finală din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, ale art. 138 alin. (3) din Legea dialogului social nr. 62/2011, ale art. 3 lit. b) și d) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 3, art. 5, art. 6 alin. (3) și art. 14 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar