• Decizie 13/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

    Decizia nr. 13/2020 pentru soluționarea recursului în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov

  • Ordin 4156/2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

    Ordinul nr. 4156/2020 pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016

  • Ordin 3461/2020, Ministerul Culturii

    Ordinul nr. 3461/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.231/2011

    sursa: Monitorul Oficial, Partea I nr. 1309 din 30.12.2020 – Lege5 Online