• Ordin 3224/2020, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 3224/2020 pentru completarea pct. 2.5 din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.155/2020

 • Hotărâre 1129/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1129/2020 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2020, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare

 • Hotărâre 1123/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1123/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Harghita de către domnul Petres Sandor

 • Hotărâre 1122/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1122/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna Drăghincescu Simona

 • Ordonanță de urgență 219/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

 • Ordonanță de urgență 217/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 217/2020 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență

 • Ordonanță de urgență 216/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 216/2020 privind prorogarea unui termen

 • Ordonanță de urgență 215/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel