• Hotărâre 1127/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1127/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 1126/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1126/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 1121/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1121/2020 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național,,Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Timișeni-Pinoasa, județul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”

 • Hotărâre 1120/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1120/2020 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității la cariera Tismana I, județul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit”

 • Ordonanță de urgență 218/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative