• Hotărâre 1138/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1138/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”

 • Ordin 300/2020, Comisia Națională de Strategie și Prognoză

  Ordinul nr. 2389/300/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2021

 • Ordin 2389/2020, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Ordinul nr. 2389/300/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2021

 • Decizie 230/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 230/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 42 și 69 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ale Legii nr. 80/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017, precum și ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice