• Decizie 114/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 114/2021 privind numirea domnului Matuz Adrian-Zsolt în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 • Decizie 113/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 113/2021 privind numirea domnului Ovidiu-Mircea Ursuța-Dărăban în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției

 • Decizie 112/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 112/2021 privind numirea domnului Marius Vulcan în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Amendament din 26.11.2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 3 noiembrie 2020 și la 26 noiembrie 2020 și la Bruxelles la 20 noiembrie 2020, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din 26.11.2020

 • Hotărâre 29/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2021 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 3 noiembrie 2020 și la 26 noiembrie 2020 și la Bruxelles la 20 noiembrie 2020, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014

 • Decizie 742/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 742/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) și ale art. 19 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și ale notei de la anexa nr. VIII capitolul I lit. A (Salarizarea funcționarilor publici), secțiunea a II-a (Salarii pentru personalul din unitățile teritoriale), tabelul de la litera a) (Funcții publice de conducere) la Legea-cadru nr. 153/2017

 • Decret 105/2021, Președintele României

  Decretul nr. 105/2021 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 104/2021, Președintele României

  Decretul nr. 104/2021 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 103/2021, Președintele României

  Decretul nr. 103/2021 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Hotărâre 5/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2021 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Ordonanță de urgență 7/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

 • Ordin 98/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 98/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative