• Rectificare din 06.01.2023, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 12 la Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022, din 06.01.2023

 • Hotărâre 1601/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1601/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea/Consolidarea/Reabilitarea Stației CF Gara de Nord București – Faza 1”, lucrare de utilitate publică de interes național

 • Hotărâre 1597/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1597/2022 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri culturale mobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii

 • Hotărâre 1592/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1592/2022 privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva