• Ordin 188/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 203/207/188/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

 • Ordin 207/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 203/207/188/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

 • Ordin 203/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 203/207/188/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

 • Ordin 178/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 178/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Decizie 141/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 141/2021 privind numirea domnului Paul Ene în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Decizie 140/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 140/2021 pentru numirea domnului Robert-Eugen Szep în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Decizie 139/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 139/2021 privind numirea domnului Liviu Bostan în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

 • Decizie 138/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 138/2021 privind eliberarea domnului Liviu Bostan din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Național de Administrație

 • Decizie 137/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 137/2021 privind eliberarea domnului Eugen Ștefan-Dorel Cojoacă din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

 • Ordonanță de urgență 9/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

 • Decizie 870/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 870/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b), ale art. 9 lit. a) și ale art. 42 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și ale art. 42 alin. (1) pct. 1 și pct. 13, ale art. 44, art. 46 și art. 47 din Codul de procedură civilă