• Raport 1000/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1000/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Luka Laszlo, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1139/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1139/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ilie Clement, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1513/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1513/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ionică Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32025/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32025/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ivașcu Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32837/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32837/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gál Csaba-István, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32862/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32862/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gheorghiu Dorin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32886/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32886/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Morar Cătălin-George, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32982/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32982/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Molnos Zoltan-Robert, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 823/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 823/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Florea Pompilius, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 839/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 839/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Licsandru Vasile, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 844/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 844/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Miu Teofil, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 848/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 848/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mareș Victor, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 875/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 875/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Hrițcu Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 884/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 884/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lupu Romică, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 885/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 885/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lazăr Mariana, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 999/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 999/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ilieș Bogdan, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Ordin 38/2021, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

  Ordinul nr. 38/2020 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 15 februarie 2021

 • Ordin 35/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 35/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Criteriile și metodologia privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101/2011

 • Ordin 177/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 177/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative