• Ordin 6472/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6472/2021 privind prelungirea instituirii carantinei zonale pentru localitatea Gârdani, județul Maramureș

 • Procedură din 17.02.2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din 17.02.2021

 • Ordin 239/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Decizie 147/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 147/2021 privind menținerea domnului Cătălin Popescu în funcția de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

 • Decizie 146/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 146/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ion Dinescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

 • Decizie 145/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 145/2021 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 144/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 144/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Elena Mihăilă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 143/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 143/2021 pentru numirea doamnei Csilla Hegedüs în funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 142/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 142/2021 pentru eliberarea doamnei Liliana Anghel din funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Hotărâre 49/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe

 • Hotărâre 47/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2021 privind acordarea cetățeniei române domnului R. II P.N.

 • Decizie 896/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 896/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 alin. 1 pct. 5 și ale art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizie 823/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 823/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței