• Hotărâre 232/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 232/2022 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  • Decizie 148/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

    Decizia nr. 148/2022 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj ASIG MANAGEMENT – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali