• Reglementare din 11.02.2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Reglementările privind certificarea produselor și a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață în România – RNTR 4, din 11.02.2022

 • Ordin 152/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 152/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora – RNTR 4

 • Protocol din 16.02.2022, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA

  Protocolul prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziția publicului a spectacolelor de teatru în mediul online, din 16.02.2022

 • Decizie 9/2022, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA

  Decizia nr. 9/2022 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziția publicului a spectacolelor de teatru în mediul online, încheiat între UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, și Asociația Teatrelor Independente, Teatrul Național București „I.L. Caragiale”, Teatrul „C.I. Nottara” din București și Teatrul „Stela Popescu” din București, CREART, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Teatrul „Ion Creangă” din București, Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, Teatrul Național Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” din București și Societatea Quantum Media Creative – S.R.L. din București, pe de altă parte

 • Decizie 147/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 147/2022 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj SOKO – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali