• Decizie 67/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 67/2020 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 4.362/90/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Decizie 20/2020, Colegiul Medicilor Dentiști din România – CMDR

  Decizia nr. 20/2CN/2020 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România

 • Ordin 2223/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 2223/2020 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132/2005

 • Decizie 694/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 694/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2^1 ) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și ale art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizie 337/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 337/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 și ale art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice