• Regulament din 15.02.2021, Ministerul Culturii

  Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, din 15.02.2021

 • Ordin 2617/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2617/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

 • Ordin 230/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 230/2021 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii martie 2021

 • Ordin 229/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 229/2021 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 1-19 martie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București – S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020

 • Decizie 782/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 782/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (10) și ale art. 43 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență