• Decizie 812/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 812/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 346 alin. (1), (2) și (4^1 ), ale art. 347 alin. (3) teza finală și ale art. 425^1 alin. (1) și (7) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

  • Hotărâre 265/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 265/2022 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare Constanța, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și modificarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare Constanța, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

  • Ordin 510/2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

    Ordinul nr. 510/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013