• Ordin 313/2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 313/2023 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții

 • Ordin 11/2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 11/2023 privind modificarea și completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016

 • Normă din 28.02.2023, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Normele profesionale privind desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultanții fiscali asistenți, pe perioada stagiului, din 28.02.2023

 • Hotărâre 3/2023, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 3/2023 pentru aprobarea Normelor profesionale privind desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultanții fiscali asistenți, pe perioada stagiului

 • Hotărâre 185/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 185/2023 privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Aeroclubului României, precum și aprobarea închirierii unor părți din acestea

 • Hotărâre 184/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 184/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 991/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Brăila-Galați”

 • Hotărâre 183/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 183/2023 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva