• Decizie 829/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 829/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1^1 )-(1^3 ), (3) și (4), ale art. 5 alin. (3) și (3^1 ), ale art. 7 alin. (4) și (5^1 ), ale art. 8 alin. (5), ale art. 10 alin. (1) și ale art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său

 • Hotărâre 276/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2022 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Băncii Naționale a României în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Hotărâre 13/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 13/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Ordin 231/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 231/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2022

 • Hotărâre 26/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC)

 • Ordin 228/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 228/2022 privind aprobarea unor derogări de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

 • Ordonanță de urgență 17/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian