• Decret 206/2023, Președintele României

  Decretul nr. 206/2023 privind acreditarea unui ambasador

 • Decret 205/2023, Președintele României

  Decretul nr. 205/2023 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 204/2023, Președintele României

  Decretul nr. 204/2023 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 203/2023, Președintele României

  Decretul nr. 203/2023 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 202/2023, Președintele României

  Decretul nr. 202/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decizie 499/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 499/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 406 alin. (1) și ale art. 410 alin. (1) din Codul de procedură penală, în forma anterioară modificării acestora prin art. I pct. 6 și 9 din Legea nr. 130/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 • Hotărâre 182/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 182/2023 privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum și trecerea, cu titlu gratuit, a acestora și a terenurilor aferente din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava

 • Hotărâre 199/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 199/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune „CNCIR” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotărâre 4/2023, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 4/2023 pentru modificarea și completarea Programului anual de pregătire profesională continuă, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2022

 • Ordin 3719/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3719/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.676/2020 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024

 • Ordin 1115/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1115/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – S.A. a procedurilor privind monitorizarea și stoparea/recuperarea ajutorului de stat, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 3.244/2022