• Hotărâre 205/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2023 privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui drum forestier, precum și trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta și a terenului aferent din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Cuca, județul Argeș

 • Hotărâre 215/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2023 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Mureș din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 214/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Herăști, județul Giurgiu, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 216/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al Județului Călărași

 • Hotărâre 207/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 207/2023 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea îndreptării unei erori de înregistrare

 • Ordin 3713/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3713/2023 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” din orașul Urlați, județul Prahova

 • Ordin 3689/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3689/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Prietenii Mei” din municipiul București, sectorul 4

 • Hotărâre 213/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2023 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

 • Hotărâre 212/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2023 privind acordarea cetățeniei române doamnei Z.T.A.

 • Hotărâre 211/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2023 privind acordarea cetățeniei române doamnei D.G.S.C.

 • Hotărâre 210/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 210/2023 privind acordarea cetățeniei române doamnei C.G.T.D.L.M.

 • Decret 214/2023, Președintele României

  Decretul nr. 214/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 213/2023, Președintele României

  Decretul nr. 213/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 212/2023, Președintele României

  Decretul nr. 212/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 211/2023, Președintele României

  Decretul nr. 211/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 210/2023, Președintele României

  Decretul nr. 210/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 209/2023, Președintele României

  Decretul nr. 209/2023 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 208/2023, Președintele României

  Decretul nr. 208/2023 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 207/2023, Președintele României

  Decretul nr. 207/2023 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale