• Hotărâre 204/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 204/2023 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesionate Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 579/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 579/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 556/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 556/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Ordin 494/2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 494/2023 pentru aprobarea Instrucțiunilor de inspecție din 2021 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare și certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1.156(32) din 15 decembrie 2021

 • Ordin 3800/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3800/2023 privind structura anului școlar 2023-2024

 • Ordin 150/2023, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 150/2023 privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru exploatare

 • Decret 216/2023, Președintele României

  Decretul nr. 216/2023 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR