• Decizie 513/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 513/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

 • Decizie 57/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 57/2022 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. în domeniul public al județului Mureș

 • Decizie 198/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 198/2022 privind autorizarea Societății DIRECT CONECT ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. ca intermediar principal în asigurări

 • Decret 256/2022, Președintele României

  Decretul nr. 256/2022 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant

 • Hotărâre 16/2022, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 16/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2022

 • Hotărâre 304/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 304/2022 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2022, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice

 • Regulament din 28.02.2022, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Regulamentul privind organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2022, din 28.02.2022