• Decizie 824/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 824/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 416 alin. (1) și ale art. 421 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizie 194/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2022 privind constituirea, funcționarea și atribuțiile Comisiei de lucru interinstituționale „Ucraina”

 • Decizie 195/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina-Mirela Cuculas a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

 • Decizie 196/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2022 privind eliberarea doamnei Adi Croitoru, la cerere, din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

 • Decizie 197/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2022 privind exercitarea atribuțiilor președintelui Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

 • Hotărâre 315/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne