• Anexă din 28.12.2022, Guvernul României

    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.576/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor mobile culturale aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, din 28.12.2022

  • Ordin 4268/2022, Ministerul Finanțelor

    Ordinul nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

  • Hotărâre 1576/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 1576/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor mobile culturale aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”