• Hotărâre 310/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 310/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș

 • Hotărâre 309/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 309/2022 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Ministerului Justiției – Tribunalul Mehedinți

 • Hotărâre 307/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2022 privind modificarea valorii de inventar a imobilului 1166, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al orașului Chitila, județul Ilfov, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 306/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 306/2022 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Buzău, Olt, Alba, Ilfov, Suceava, Vrancea, Brașov, Covasna, Prahova, Dolj și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 305/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 305/2022 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vrancea, Galați, Mureș, Iași, Sălaj, Argeș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Sibiu și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 301/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 301/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici

 • Hotărâre 300/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 300/2022 privind desființarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

 • Ordin 213/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 213/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor

 • Ordin 37/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 37/2022 privind abrogarea alin. (2) al art. 8 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor

 • Regulament din 28.02.2022, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Regulamentul și procedura generală pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisia de auditori statutari și Comisia de apel, prin vot electronic, din data de 14 aprilie 2022, din 28.02.2022

 • Hotărâre 5/2022, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 5/2022 privind aprobarea Regulamentului și a procedurii generale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Comisia de auditori statutari și Comisia de apel, prin vot electronic, din data de 14 aprilie 2022

 • Hotărâre 4/2022, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 4/2022 privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali

 • Ordin 331/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 331/2022 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Ordin 251/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 251/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line