• Ordin 1048/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1048/2022 / 17/2023 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 17/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1048/2022 / 17/2023 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 177/2022, Comisia Națională de Strategie și Prognoză

  Ordinul nr. 2580/177/2022 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2023

 • Ordin 2580/2022, Agenția Națională pentru Achiziții Publice – ANAP

  Ordinul nr. 2580/177/2022 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2023

 • Decizie 444/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 444/2022 referitoare la respingerea sesizării de neconstituționalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2022 pentru constituirea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului în domeniul securității naționale

 • Ordin 377/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 377/2022 privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru exploatare