• Ordin 325/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 325/2022 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

 • Decizie 784/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 784/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 56, ale art. 76 și ale art. 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii

 • Decizie 782/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 782/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I alin. (1) al titlului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002

 • Decret 262/2022, Președintele României

  Decretul nr. 262/2022 pentru promulgarea Legii privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională

 • Lege 44/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2022 privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională