• Ordin 6599/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6599/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Coltău, cu localitățile aparținătoare Coltău și Cătălina, județul Maramureș

 • Metodologie din 24.02.2021, Ministerul Educației

  Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2021, din 24.02.2021

 • Ordin 3320/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3320/2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2021

 • Hotărâre 292/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 292/2021 privind numirea domnului Topoleanu Nicolae în funcția de subprefect al județului Tulcea

 • Hotărâre 291/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 291/2021 privind numirea domnului Boricean Cosmin în funcția de subprefect al județului Covasna

 • Hotărâre 290/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 290/2021 privind numirea domnului Stoica Alin-Bogdan în funcția de prefect al municipiului București

 • Hotărâre 289/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2021 privind numirea domnului Lăudatu Marcel în funcția de prefect al județului Vaslui

 • Hotărâre 288/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2021 privind numirea domnului Ivanov Marcel în funcția de prefect al județului Tulcea

 • Decizie 37/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 37/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 30/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 30/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 29/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 29/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, cu privire la numărul de membri și componența Comisiei pentru muncă și protecție socială

 • Hotărâre 28/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 28/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor – COM(2020) 607

 • Hotărâre 27/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 27/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor – COM(2020) 562

 • Hotărâre 26/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 26/2021 privind validarea unui mandat de deputat