• Ghid din 03.03.2022, Ministerul Finanțelor

  Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 6, din 03.03.2022

 • Decizie 805/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 805/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7, 8, 31 și 32 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, precum și ale art. 252 alin. (3) și ale art. 298 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 683/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 683/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Ordin 197/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 197/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

 • Normă 9/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 9/2022 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

 • Normă 8/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

 • Ordin 256/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 256/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 6

 • Hotărâre 325/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2022 privind aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale și/sau cu organizații internaționale de schimb de organe, în anul 2022