• Rectificare din 12.03.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Regulamentului președintelui Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021, din 12.03.2021

 • Decizie 278/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 278/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj SIGURA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea a II-a din Registrul intermediarilor principali

 • Circulară 7/2021, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 7/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la încheierea unificării monetare

 • Ordin 6612/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6612/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bîra, județul Neamț

 • Decizie 222/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 221/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cătălin Balan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 220/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Cătălin Balan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 219/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Ordonanță de urgență 16/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020

 • Decizie 893/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 893/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite