• Ordin 295/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 295/2022 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 17 martie-1 aprilie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București – S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020

 • Ordin 43/2022, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

  Ordinul nr. 43/2022 privind aprobarea procedurii de acordare a serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități, însoțite sau neînsoțite, intrate în România din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decret 280/2022, Președintele României

  Decretul nr. 280/2022 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

 • Lege 55/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2022 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

 • Decret 279/2022, Președintele României

  Decretul nr. 279/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor

 • Lege 54/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor

 • Decret 278/2022, Președintele României

  Decretul nr. 278/2022 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

 • Lege 53/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2022 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

 • Decret 277/2022, Președintele României

  Decretul nr. 277/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera documentația tehnică achiziționată prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 către direcțiile județene pentru sport și tineret

 • Lege 52/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera documentația tehnică achiziționată prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 către direcțiile județene pentru sport și tineret

 • Decret 276/2022, Președintele României

  Decretul nr. 276/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”

 • Lege 51/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”

 • Decret 275/2022, Președintele României

  Decretul nr. 275/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021

 • Lege 50/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021