• Anexă din 08.03.2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-10 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, din 08.03.2022

 • Decizie 208/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 208/2022 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenței Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizie 209/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 209/2022 privind numirea doamnei Monica Săsărman în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 • Decizie 210/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Hotărâre 20/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 20/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Ordin 558/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 42/558/2022 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2022, pe specii și zone

 • Ordin 42/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 42/558/2022 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2022, pe specii și zone

 • Ordin 135/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate