• Decret 287/2022, Președintele României

  Decretul nr. 287/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 286/2022, Președintele României

  Decretul nr. 286/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 285/2022, Președintele României

  Decretul nr. 285/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 284/2022, Președintele României

  Decretul nr. 284/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Ordin 156/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 156/2022 pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Ordin 777/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 777/2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public