• Anexă din 10.03.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 740/2022 pentru aplicarea în trimestrul IV 2021 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, din 10.03.2022

 • Decizie 10/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 10/2022 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București – Secția a IV-a civilă în Dosarul nr. 12.588/300/2020

 • Hotărâre 331/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2022 privind actualizarea datelor de identificare și scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a decesului

 • Decizie 797/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 797/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Ordin 740/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 740/2022 pentru aplicarea în trimestrul IV 2021 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății