• Hotărâre 328/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Sibiu, Constanța, Bihor, Harghita, Dolj, Olt, Argeș și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 328/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 328/2022 privind aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase

 • Decizie 895/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 895/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 lit. c) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Ordin 548/2022, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 548/2022 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale