• Decizie 844/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 844/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

 • Hotărâre 341/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2022 privind numirea domnului Berbece Gheorghiță în funcția de subprefect al județului Vrancea

 • Hotărâre 340/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2022 privind numirea doamnei Prodan Isabela în funcția de subprefect al județului Harghita

 • Hotărâre 339/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2022 privind numirea domnului Petres Sándor în funcția de prefect al județului Harghita

 • Hotărâre 338/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2022 privind eliberarea domnului Petres Sándor din funcția de subprefect al județului Harghita

 • Rectificare din 16.03.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Camerei Deputaților nr. 19/2022, din 16.03.2022

 • Ordin 3120/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3120/2022 privind extinderea sediului unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Reformat din municipiul Satu Mare

 • Ordin 305/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 305/2022 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021

 • Ordin 140/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 816/140/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordin 816/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 816/140/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordin 145/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 815/145/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordin 815/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 815/145/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordonanță de urgență 23/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat