• Ordin 362/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 362/2022 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

 • Ordin 267/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 267/2022 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Innotech Student”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 „Educație și competențe”, obiectivul specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 654/2020

 • Ordin 3394/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3394/2022 pentru modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.916/2020

 • Decizie 902/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 902/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. a), ale art. 11 alin. (1) și ale art. 23 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Decizie 899/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 899/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (7), ale art. 65 alin. (3) și ale art. 66 din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților