• Anexă din 09.03.2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-6 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 402/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative, din 09.03.2021

 • Raport 33806/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.806/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Levițschi Rodica, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33803/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.803/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Hâj Constantin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33793/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.793/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Leonte Iulian, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33780/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.780/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ioniță Dan-Cristian, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33779/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.779/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Manea Iordan, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33765/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.765/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Medrihan Lenuța, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33764/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.764/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Juncă Maria, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33739/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.739/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Junghietu Ștefan, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33738/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.738/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Martinescu Mircea, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32049/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32.049/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ianoșel Nicolae, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 32032/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 32.032/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mesaroș Ioan, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 2783/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 2.783/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marinescu Doina, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 2325/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 2.325/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Luschi Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1308/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1.308/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Hurduzeu Iacob, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1306/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1.306/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Hegedus Marius-Daniel, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1191/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1.191/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mateescu Pompiliu, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Hotărâre 6/2021, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 6/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021 și prorogarea unor termene

 • Ordin 402/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 402/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

 • Ordin 366/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 366/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății

 • Decizie 786/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 786/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie 783/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 783/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă