• Ordin 157/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

    Ordinul nr. 157/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special