• Anexă din 22.12.2020, Banca Națională a României – BNR

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2020 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, și Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar- contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, din 22.12.2020

 • Decizie 26/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 26/2020 privind sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu soluționarea recursului în interesul legii ce vizează probleme de drept

 • Ordin 8/2020, Banca Națională a României – BNR

  Ordinul nr. 8/2020 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, și Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre

 • Decret 5/2021, Președintele României

  Decretul nr. 5/2021 pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat

 • Lege 5/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat