• Ordin 368/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 368/2021 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.582/2020 privind aprobarea prețurilor cu ridicata și cu amănuntul pentru medicamente ce pot fi comercializate în baza autorizației de import paralel sau în baza autorizației de distribuție paralelă

 • Decizie 239/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 239/2021 pentru numirea domnului Sergiu-Horia Hossu în funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru

 • Decizie 238/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 238/2021 pentru numirea domnului Gabriel Marius Mureșan în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizie 237/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2021 privind numirea domnului Eugen Ioan Cozma în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului

 • Decizie 236/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2021 privind revocarea domnului Paul-Emil Ciubotaru din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului

 • Hotărâre 321/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2021 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2021, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice

 • Hotărâre 320/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 320/2021 pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006

 • Hotărâre 319/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 319/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 314/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 314/2021 privind înscrierea unui imobil, teren și construcții, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității din Petroșani

 • Hotărâre 313/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, pentru Palatul Copiilor, municipiul Ploiești, aflat în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Prahova

 • Ordonanță de urgență 18/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 18/2021 privind modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

 • Hotărâre 31/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 31/2021 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Decret 215/2021, Președintele României

  Decretul nr. 215/2021 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 214/2021, Președintele României

  Decretul nr. 214/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară

 • Lege 46/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2021 pentru modificarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară

 • Decret 213/2021, Președintele României

  Decretul nr. 213/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki – European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats – Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Lege 45/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki – European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats – Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte