• Regulament din 22.03.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, din 22.03.2022

 • Ordin 67/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 67/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea și autorizarea punctelor de debarcare și centrelor de primă vânzare pentru debarcarea și comercializarea capturilor de pește obținute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

 • Acord din 11.02.2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state, din 11.02.2022

 • Hotărâre 374/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022

 • Decizie 877/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 877/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Hotărâre 21/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 21/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Decret 309/2022, Președintele României

  Decretul nr. 309/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale

 • Lege 67/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 67/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale

 • Decret 308/2022, Președintele României

  Decretul nr. 308/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

 • Lege 66/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2022 pentru modificarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

 • Ordin 26/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 26/2022 privind completarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

 • Ordin 857/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 857/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

 • Ordonanță de urgență 29/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății