• Decizie 1/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completele pentru soluționarea recursurilor în interesul legii

  Decizia nr. 1/2022 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava ce formează obiectul Dosarului nr. 2.905/1/2021

 • Act din 24.03.2022, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, privind Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, din 24.03.2022

 • Hotărâre 355/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2022 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiții de interes local, precum și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 800/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 800/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut

 • Ordin 305/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 305/2022 pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013

 • Ordin 112/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 112/2022 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – aparat central și unități subordonate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022

 • Decizie 884/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 884/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 alin. (1), (4) și (10) și ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență