• Hotărâre 360/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2022 privind închirierea unor spații aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, precum și a instanțelor judecătorești

 • Ordin 68/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 68/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

 • Ordin 302/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 261/316/302/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” – S.A.

 • Ordin 316/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 261/316/302/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” – S.A.

 • Ordin 261/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 261/316/302/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.” – S.A.

 • Ordin 20300/2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 292/20.300/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor și spinoff-urilor inovatoare” în cadrul acțiunii 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor” din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 1.487/836/2021

 • Ordin 292/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 292/20.300/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor și spinoff-urilor inovatoare” în cadrul acțiunii 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor” din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 1.487/836/2021

 • Regulament 5/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 5/2022 pentru modificarea art. 27 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

 • Ordin 444/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 444/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale