• Decizie 778/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 778/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

 • Hotărâre 380/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2022 privind numirea președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

 • Hotărâre 381/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2022 privind înscrierea imobilului teren în suprafață de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea, Str. Universității nr. 1, județul Bihor, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea din Oradea

 • Hotărâre 407/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 410/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Ordin 283/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 198/322/283/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș

 • Ordin 322/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 198/322/283/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș

 • Ordin 198/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 198/322/283/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș

 • Hotărâre 411/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 411/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 414/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2022 privind aprobarea conversiei în acțiuni a obligațiilor bugetare principale ale Societății BĂIȚA – S.A.