• Ordin 6744/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6744/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dobroești, cu satele aparținătoare Dobroești și Fundeni, județul Ilfov

 • Ordin 6743/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6743/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timișoara, comuna Moșnița Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc și comuna Dumbrăvița, județul Timiș

 • Decizie 841/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 841/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale

 • Hotărâre 37/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 37/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 36/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 36/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului – COM (2020)789

 • Hotărâre 35/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 35/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea populației – Promovarea solidarității și a responsabilității între generații – COM(2021) 50

 • Hotărâre 34/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 34/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 • Hotărâre 33/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 33/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 32/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 32/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

 • Hotărâre 32/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 32/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2020 privind politica de extindere a UE – COM(2020) 660 final

 • Hotărâre 31/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 31/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește conferirea de competențe de executare Comisiei pentru a stabili sensul termenilor utilizați în anumite dispoziții ale directivei menționate – COM(2020) 749 final

 • Hotărâre 30/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 30/2021 cu privire la Cartea Albă referitoare la stabilirea unor condiții de concurență echitabile în ceea ce privește subvențiile străine – COM(2020) 253 final