• Hotărâre 421/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Națională „Loteria Română” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 420/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea IOR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 419/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Orăștie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3119/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3119/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021

 • Ordin 1224/2022, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 1.224/C/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor și a cunoștințelor de limba română, în vederea recunoașterii calificării profesionale de consilier de probațiune a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene pentru exercitarea acestei profesii în România, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 340/C/2016

 • Ordin 51/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 51/2022 privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare

 • Decizie 800/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 800/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale capitolului II – „Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor” din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017