• Ordin 35/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 35/2022 privind modificarea și completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

 • Ordin 34/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 34/2022 privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

 • Ordin 632/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 632/2022 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

 • Hotărâre 388/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 387/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 382/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 • Hotărâre 366/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 366/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice, precum și aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Alba din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Ordonanță de urgență 32/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A.

 • Decret 313/2022, Președintele României

  Decretul nr. 313/2022 pentru promulgarea Legii privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 70/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative