• Decizie 232/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Diana-Doina Țenea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Decizie 233/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petronel Munteanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Decizie 234/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Petronel Munteanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Decizie 235/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2022 pentru numirea domnului Vasile Carnariu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

 • Decizie 236/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2022 privind numirea domnului Dan-Ștefan Chiru în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Decizie 237/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2022 pentru numirea domnului Valentin-Florin Ciocan în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate

 • Decizie 238/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 238/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ioan Cristian Purice a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor

 • Decizie 289/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 289/2022 privind autorizarea Societății INCHCAPE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. ca intermediar principal în asigurări

 • Decret 314/2022, Președintele României

  Decretul nr. 314/2022 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decret 315/2022, Președintele României

  Decretul nr. 315/2022 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naționale

 • Hotărâre 28/2022, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 28/2022 privind convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 29 aprilie 2022, prin vot la distanță

 • Hotărâre 24/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 24/2022 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărâre 25/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 25/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 26/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 26/2022 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților

 • Hotărâre 27/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 27/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării contramăsurilor medicale necesare în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii – COM(2021) 577

 • Hotărâre 28/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 28/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente și a securității alimentare în vremuri de criză – COM(2021) 689

 • Hotărâre 385/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune „CNCIR” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Ordin 854/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 854/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia